Таны сагсанд

Сагс хоосон байна.
0

Homeplaza.mn цахим худалдааны сайт нь “Хоум Плаза” ХХК-ийн албан ёсны вэб сайт бөгөөд энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь уг онлайн вэб сайтаар үйлчлүүлэх, худалдан авалт хийхтэй холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад оршино.

  • Хэрэглэгч mn цахим худалдааны үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч баталгаажуулсны үндсэн дээр вэб сайтаар худалдаа хийх, үйлчилгээ авах эрхтэй болно.
  • Захиалга хийгдсэнээр mn нь Хоум Плаза” ХХК болон худалдан авагчийн хяналтанд захиалга, хүргэлтийн үйл ажиллагааг явуулна.
  • Барааны мэдээлэл, үнийн өөрчлөлт, хямдрал урамшууллын үнэн зөвийг компани бүрэн хариуцна.
  • Сайтын аюулгүй байдал болон гишүүний мэдээллийн нууцлалыг компани бүрэн хариуцна.
  • Худалдан авагчийн үйл ажиллагааны талаарх санал хүсэлт болон гомдлыг info@homeplaza.mn имэйл хаяг болон 7014-8844 утсаар хүлээн авч зохих журмын дагуу ажлын 3 хоногт шийдвэрлэж өгнө.
  • mn вэбсайт нь зөвхөн насанд хүрэгчдэд үйлчлэх ба насанд хүрээгүй хүүхэд эцэг эхийн хамт үйлчилгээний нөхцлийн дагуу худалдаа, үйлчилгээ авах боломжтой.
  • Холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу согтууруулах төрлийн бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэгчийн барааг сар бүрийн 01-ний өдөр хүргэлтэд гаргахгүй бөгөөд зөвхөн 21 нас хүрсэн хүнд үйлчилнэ.