• Хэрэглэгч Хоум Плаза цахим худалдааны сиситемийг ашиглан 24 цагийн аль ч цагт хэдэн удаа ч захиалга хийж болно.
 • Онлайн худалдааны мэргэжилтэн нь бүх өдөр 09.00-21.00 цаг хүртэл ажиллана.
 • Онлайн худалдаа үйлчилгээ авахын тулд хэрэглэгч хуулийн өмнө хариуцлага хүлээх чадвартай 18 ба түүнээс дээш настай байна. 
 • Хэрэглэгч homeplaza.mn сайт дээр байршуулсан заавар, зааварчилгааны дагуу худалдан авалтыг хийнэ. Худалдан авах бараа бүтээгдэхүүний товч мэдээлэл, нийт өртгийг эцэслэн хянаснаар хэрэглэгч худалдан авалтыг баталгаажуулна. 
 • Худалдан авалт хийхийн тулд хэрэглэгч өөрийн үнэн зөв мэдээллийг алдаагүй хийх үүрэгтэй. 
 • mn-с анхны худалдан авалт хийхэд homeplaza.mn хэрэглэгчийн нэр дээр бүртгэл нээх тул хэрэглэгч өөрийн овог, нэр, имэйл болон өөрийн нууц кодыг үүсгэнэ. 
 • Өөрийн нууц кодыг аюулгүй байлгах талаас хэрэглэгч нууц үгээ бусадтай хуваалцахгүй байх үүрэгтэй. 
 • mn сайтын системд бүртгэгдсэн мэдээлэл нь хэрэглэгч болон Homeplaza.mn хоорондын харилцаа, захиалга, төлбөр хийгдсэн гэх зэргийн баримт нотолгоо болно. 
 • Хэрэглэгч өөрийн сонгосон барааны мэдээлэл болон зурагтай сайтар танилцаж мэдээлэл хангалтгүй байвал 7014-8844 утсаар 09:00-21:00 цагийн хооронд холбогдож дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах боломжтой.

ЗАХИАЛГА БАТАЛГААЖУУЛАХ

 • Хэрэглэгчийн захиалга бүр дахин давтагдашгүй захиалгын дугаартай бөгөөд миний бүртгэл хэсэгт захиалгын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой.
 • Худалдан авагч өөрийн сонгосон бараагаа захиалга хийснээс хойш 12 цагийн дотор зааврын дагуу төлбөрийг 100% бүрэн шилжүүлснээр захиалга нь баталгаажна. Захиалгын төлбөр 12 цагийн дотор холбогдох дансанд орж ирээгүй тохиолдолд захиалга автоматаар цуцлагдах болно.

Санамж: Төлбөрийн төлөх дүнг зөрүүлэхгүй, Гүйлгээний утгад захиалгын дугаарыг заавал бичиж шилжүүлэг хийнэ.

 • Тодорхой нэг захиалгуудад, mn-ий зүгээс худалдан авагчаас нэмэлт мэдээлэл, бичиг баримтыг имэйлээр болон утсаар шаардах эрхтэй бөгөөд шаардлагатай баримт бичгийг илгээгээгүй эсвэл шаардлага хангаагүй баримт явуулсан тохиолдолд homeplaza.mn захиалгыг цуцлах эрхтэй.